Archief
Rob Koot

Rob Koot

GGD: zwarte neerslag niet schadelijk

De zwarte neerslag die in augustus in Hoek van Holland viel is volgens een arts van de GGD niet schadelijk voor de gezondheid. Uit metingen is gebleken dat de neerslag die in augustus viel grotendeels uit grofstof bestond. Dit zijn grotere stofdeeltjes dan het gevaarlijkere fijnstof en wordt relatief eenvoudig uitgehoest. Zolang de stof niet in het lichaam blijft, is het volgens de arts vrij ongevaarlijk. Maar wel geldt: "Hoe minder je binnen krijgt, hoe beter."

Wel waarschuwde de arts op risico's bij kinderen. Die maken vaker hand-mond contact en zouden door bijvoorbeeld aanraken van stoffige speeltoestellen wel stof kunnen binnenkrijgen. Haar tip: "Laat kinderen altijd hun handen wassen na het spelen."

De GGD en milieudienst DCMR spraken donderdagavond bezorgde bewoners van Hoek van Holland toe tijdens de gebiedscommissievergadering. Bewoners ervoeren halverwege augustus twee keer overlast van zwarte neerslag, dit kwam door de harde wind die toen stond.

DCMR laat weten op 10 augustus een piek van klachten te hebben gehad over de neerslag. Uit onderzoek bleek dat overslagbedrijven EMO of EECV. Doordat de wind weer was gaan liggen toen het onderzoek werd uitgevoerd, is niet met zekerheid te zeggen welke van de twee bedrijven hun milieugrens overschreden. Toen er een paar dagen later nog meer klachten kwamen is opnieuw onderzoek gedaan. EMO heeft toen een waarschuwing gekregen, geen boete omdat het bedrijf bij normale controles aan alle milieueisen voldoet.

DCMR kwam ook om mensen op het hart te drukken om melding te maken van overlast. Omdat de milieudienst enorm veel bedrijven controleert, kan niet constant worden gemonitord of alles wel goed gaat. Daarom voert het risicogericht onderzoek, en een van de drijfveren is het aantal ontvangen klachten.

Hoekenezen die op de bijeenkomst afkwamen lieten weten dat dit probleem al erg lang speelt in het dorp. Wel gaven veel van hen toe dat er niet altijd gebeld wordt bij overlast, omdat zij zich niet altijd serieus genomen voelen. Bij twee Hoekenezen die wel altijd bellen zijn een keer monsters genomen van de neerslag in hun woning, maar daarna is niets meer vernomen.

Om de communicatie tussen overslagbedrijven, bewoners en gebiedscommissie te verbeteren, is donderdag een werkgroep opgesteld die zich gaat bezighouden met het onderwerp.

Categorieen:
Politiek