Archief

Raad Maassluis omarmt plannen college en stelt kadernota vast

Er wordt onderzoek gedaan naar een opvolger voor Bouwdorp Oost in 2021, de gemeenteraad van Maassluis wordt in staat gesteld om gerichter keuzes te kunnen maken als het gaat om subsidies en het college van burgemeester en wethouders is gevraagd om een lijst met bezuinigingen voor te bereiden voor de behandeling van de begroting later dit jaar. Deze drie moties hebben het woensdag gehaald tijdens de behandeling van de kadernota, die overigens zonder aanpassingen is vastgesteld.

Het is voor het eerst dat de gemeente de nota heeft vastgesteld, eerder werd deze alleen voor kennisgeving aangenomen. Het was duidelijk dat diverse raadsleden nog moesten wennen aan de nieuwe invulling van de kadernota, veel moties en amendementen werden er niet ingediend. De zogeheten meicirculaire (een brief met aankondigingen van geld uit het gemeentefonds) gooide wellicht wat roet in het eten, omdat er flink wat minder geld beschikbaar komt voor de stad vanuit de Rijksoverheid. Die gegevens waren nog niet verwerkt in de kadernota.

Een aantal partijen stelden daarom voor om de kadernota pas aan te nemen in september, zodat de nieuwste gegevens beschikbaar zouden zijn. Maar dat zagen de coalitiepartijen niet zitten omdat de begroting dan al bijna in zicht is. Het college stelde daarom voor in oktober een extra avond te organiseren om met elkaar na te denken over bezuinigingen in de begroting, waarna het voorstel om de kadernota in september pas vast te stellen, van tafel werd gehaald. Een andere motie, over het aanbieden van een plan voor een nieuwe sportzaal aan de Haydnlaan haalde het niet. Wel komt wethouder Gerard van der Wees over twee weken met een plan voor bouw van een sportzaal aan de Sportlaan.

Wat staat er in de kadernota?

In de kadernota stelt het college voor om toeristenbelasting te introduceren en staat het plan om de OZB jaarlijks met een procent te verhogen (bovenop de inflatie). Het jaarlijkse kinderfestijn Bouwdorp-Oost moet per 2021 stoppen en samengaan met Bouwdorp Wilgenrijk. Volgens wethouder Van der Wees komen er nu te weinig kinderen om de twee bouwdorpen open te houden en dus is het kostenefficiƫnter om ze te bundelen. Er zijn ook nog open eindjes, bijvoorbeeld als het gaat om de bekostiging van de vernieuwing van de sportzaal aan de Haydnlaan. Tijdens de begrotingsbehandeling, waarschijnlijk in november van dit jaar, komt het college daarop terug.

Lees ook: Vijf vragen en antwoorden over de Kadernota/voorjaarsnota

Categorieen:
Maassluis Politiek