Archief

Bestemmingsplan Westmade-Noord terug naar tekentafel

Het bestemmingsplan Westmade-Noord gaat terug naar 'Af'. Dat was dinsdagavond de boodschap van wethouder Cobie Gardien in een commissievergadering van de Westlandse gemeenteraad. Naar aanleiding van een zienswijze van de gemeente Den Haag moeten er wezenlijke veranderingen in het plan worden aangebracht.

Westmade-Noord is een gebied ten noordoosten van de kern Monster, tegen Den Haag aan. Het plangebied is gelegen tussen de Haagweg, Oorberlaan en Plaats Langeveld. Volgens de wethouder moeten belanghebbenden die op het oorspronkelijke ontwerp zienswijzen hebben ingediend een herkansing krijgen. Daarom zal een nieuw ontwerp in procedure worden gebracht.

De wensen van Den Haag lagen met name op het gebied van de verkeersontsluiting van Westmade-Noord. Het is nu de bedoeling dat er één zogeheten volwaardige ontsluiting aan de zuidzijde komt en een calamiteitenontsluiting aan de noordkant van het gebied, waar in totaal maximaal 475 woningen zijn beoogd.

Categorieen:
Monster Westland Politiek