Archief
Google Street View

Google Street View

VVD Rotterdam wil duidelijkheid over rioolwater bij volkstuinen

Riooloverstort is al een langere tijd een probleem in de Adriaan van der Kloosterstraat, naast de volkstuintjes van de Noort Bonnen, in Hoek van Holland. VVD Rotterdam wil weten wie er verantwoordelijk is voor het vervuilde water na hevige regenval, de gemeente Rotterdam of het Hoogheemraadschap Delfland. De partij stelde schriftelijke vragen aan het college van B en W.

Een omwonende die WOS Media eerder sprak, constateerde dat de overlast begon toen er een damwand werd geplaatst in het slootje. Daardoor kan het water niet doorstromen, maar staat het stil. De VVD wil weten of er kan worden onderzocht of de overstort misschien kan worden aangesloten op open water, zoals de Krimsloot.

De gebiedscommissie van Hoek van Holland stuurde eerder al een brief naar het hoogheemraadschap, waarin zorgen werden geuit over de waterkwaliteit in het dorp en aan de kust.