Archief
Signbiblio

Signbiblio

Weg vrij voor islamitische basisschool in Westland

De rijksoverheid moet een (eerste) islamitische basisschool in de gemeente Westland bekostigen. Aannemelijk is dat de school het vereiste minimaal aantal leerlingen zal halen, zodat de minister de school volgens de wet moet bekostigen. Dit heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State woensdag bepaald.

Stichting Yunus Emre heeft in Den Haag vier islamitische basisscholen en wil ook een zo'n school in Westland openen. De gemeenteraad van Westland had op verzoek van de stichting een dergelijke school in het gemeentelijke plan van scholen 2017-2019 opgenomen. De minister van onderwijs keurde dat plan van scholen tot twee keer toe af, omdat volgens hem te weinig leerlingen naar de school zullen gaan.

De wet verplicht de minister een school te bekostigen, als aannemelijk is dat een minimumaantal leerlingen deze school zal bezoeken. Volgens een prognose van Yunus Emre kan het belangstellingspercentage voor islamitisch basisonderwijs van de gemeente Maastricht worden gebruikt, omdat deze vergelijkbaar is met de gemeente Westland. Met dit percentage wordt de zogenoemde stichtingsnorm in Westland gehaald.

Volgens de minister bestaan er echter grote verschillen in de bevolkingssamenstellingen van Westland en Maastricht, zodat de gemeentes niet vergelijkbaar zijn en het Maastrichtse percentage niet op Westland kan worden toegepast. De Afdeling bestuursrechtspraak oordeelde eerder, in een uitspraak van februari 2018, dat de minister weliswaar terecht heeft geconstateerd dat Westland minder allochtone inwoners met een islamitische achtergrond heeft dan Maastricht, maar eraan voorbij is gegaan dat in Westland aanzienlijk meer basisschoolkinderen wonen.

Categorieen:
Westland Algemeen