Archief

Voorlopig nog geen coffeeshop in Westland

In Westland komt voorlopig nog geen zogeheten maatschappelijk georiënteerde coffeeshop. Een motie om daarmee te starten is dinsdagavond door een meerderheid van de gemeenteraad - met 16 stemmen vóór en 21 tegen - verworpen.

De fracties van D66, GroenLinks, PvdA en GemeenteBelang Westland willen alvast ervaring opdoen met zo'n 'brave' coffeeshop, omdat de gemeente Westland zich heeft aangemeld voor een op stapel staande landelijke proef. Voorwaarde om aan die proef met legale teelt van wiet deel te nemen, is de aanwezigheid van een coffeeshop waar dan die legaal geteelde wiet kan worden verkocht.

Westland heeft zich al in oktober 2017 aangemeld om te kunnen behoren tot de gemeenten die een experiment met wietteelt gaan houden. Maar de Experimenteerwet die daarvoor de basis moet gaan vormen, is nog niet in kannen en kruiken. Burgemeester Bouke Arends stelde voor om eerst de uitkomsten van die procedure af te wachten.

De eerdergenoemde fracties plus LPF Westland willen wel alvast een proef met zo'n maatschappelijk georiënteerde coffeeshop starten. Maar CDA, Westland Verstandig, VVD en ChristenUnie-SGP verklaarden zich tegen. CDA acht een verantwoorde legalisatie alleen op Europese schaal mogelijk en vreest voor hoge kosten van beveiliging, Westland Verstandig en VVD menen dat er nu nog onvoldoende draagvlak bij de bevolking bestaat. ChristenUnie-SGP is beducht voor schade aan de geestelijke gezondheid en is ook bang voor 'Delftse toestanden'.

Categorieen:
Westland Politiek