Archief

Vragen over lot kostbare kunst uit voormalige gemeentekantoren

De fracties van GemeenteBelang Westland (GBW) en Westland Verstandig beginnen steeds bezorgder te worden over het lot van kostbare kunst uit voormalige gemeentekantoren. Zij gaan daarover komende maandagavond vragen stellen in een commissievergadering van de gemeenteraad.

In maart vorig jaar heeft GBW schriftelijke vragen gesteld over die kunst. "In augustus hebben wij hierop antwoord gekregen dat eind 2018 een inventarisatie zou worden afgerond", aldus raadslid Kelly van Rijn-Van Tol. "Helaas hebben wij nog geen inventarisatie of advies gezien", stelt zij. Van Rijn wil nu weten hoe het hiermee staat. "Bent u bereid zich alsnog in te spannen om de kostbare collectie Chinese porselein inclusief waardevolle kast op een mooie representatieve plek te stallen? Het zou zonde zijn als deze stukken teruggaan naar de erven, omdat ze hier staan te verstoffen!", betoogt het raadslid.Westland Verstandig sluit zich aan bij de bezorgdheid van GBW. "Waar is het paardbeeld gebleven dat voor het gemeentehuis 's-Gravenzande stond en waar is de druivenkrentster gebleven die in de tuin van het gemeentehuis stond?", wil Westland Verstandig weten. "Waar worden deze teruggeplaatst en met wie wordt daar overleg over gevoerd?"

Verder meldt deze fractie dat zij benaderd is door "experts" op het gebied van kunstverzameling. Deze hebben aangegeven dat een aantal stukken vermist wordt. "Is dat correct en wat wordt daar door het college aan gedaan?", werpt Westland Verstandig maandag op.