Archief

'Tot 2030 groot tekort aan bedrijventerreinen'

Westland en Hoek van Holland kunnen de komende jaren steeds minder voldoen aan de vraag naar ruimte voor bedrijven. Dat blijkt uit een onderzoek dat de gemeenten Westland en Rotterdam samen hebben laten uitvoeren. Tot 2030 zou er zelfs een tekort ontstaan van 28 tot 33 hectare bedrijfsgrond.

Er is vooral veel behoefte aan plek voor bedrijven in de agrologistieke sector. "Om het agrologistieke cluster in het Westland optimaal te kunnen laten functioneren, zijn voldoende vestigingsmogelijkheden gewenst op korte afstand van de reeds gevestigde bedrijven", schrijft de Rotterdamse wethouder Bas Kurvers.

"Binnen het grondgebied van de gemeente Westland en het gebied Hoek van Holland (Rotterdam) is in het bestaand stedelijk gebied geanalyseerd in hoeverre er locaties beschikbaar zijn om de behoefte aan bedrijventerrein in te passen. Het huidige aanbod kan echter niet voorzien in de additionele behoefte aan bedrijventerreinen", voegt hij eraan toe.

Rotterdam en Westland gaan in de eerste helft van 2019 zogenoemde ontwikkelscenario's uitwerken om toch in de behoefte te kunnen voorzien. Ook wordt het gesprek aangegaan met de provincie Zuid-Holland, die eerder de conclusie trok dat er in de regio nog voldoende beschikbare locaties zouden zijn. "We zijn ervan overtuigd dat de huidige nieuwe inzichten voldoende argumenten bevatten om het gesprek aan te gaan", aldus Kurvers.