Archief

"Waarom is de gemeente Westland niet in staat voor zijn ouderen te zorgen?"

Het tekort aan verpleegbedden in Westland is deze week pijnlijk duidelijk geworden. Wethouder Piet Vreugdenhil ontving een briefje van mevrouw Alsemgeest uit Naaldwijk, waarin zij kort maar krachtig de situatie van haar moeder beschreef.

"Morgen breng ik mijn moeder naar een verpleeghuis in Rotterdam. Ik ben het helemaal eens met het beleid dat ouderen, met hulp, zo lang mogelijk thuis kunnen wonen. Maar als het echt niet meer gaat, en iemand heeft een indicatie, dan zou er toch een plek moeten zijn in Westland. Waarom is de gemeente Westland niet in staat voor zijn ouderen te zorgen?", besluit mevrouw Alsemgeest de brief.

Wethouder Piet Vreugdenhil laat als reactie weten dat de gemeente Westland niet alleen aan de knoppen draait en een beperkte rol speelt. Wel zijn er gesprekken met de zorgverzekeraars en zorginstanties als Pieter van Foreest. "Tegelijkertijd moeten wij landelijk dit verhaal laten landen", zegt de zorgwethouder. "Het kabinet heeft goed in de gaten dat dit een groot vraagstuk is, onze stem telt daarin mee".

Wachttijd

Seniorenraad Westland heeft de afgelopen tijd uitgebreid onderzoek gedaan naar opvangmogelijkheden voor senioren in Westland. Daaruit blijkt dat bij alle zorglocaties in Westland die langdurige zorg bieden, lange wachtlijsten gelden. Voor psychogeriatrische afdelingen (dit zijn afdelingen voor ouderen met psychische aandoeningen zoals dementie) bestaat een gemiddelde wachttijd van 10 maanden. De wachttijd voor somatische afdelingen (afdelingen voor ouderen met chronische lichamelijke aandoeningen), betreft zelfs 1,5 tot 2 jaar.

Westland beschikt op dit moment over twee verpleeghuizen: De Kreek in 's-Gravenzande en Hooge Tuinen in Naaldwijk. Verder zijn er negen woonzorglocaties zoals De Ark in Wateringen en De Opmaat in Monster. In Westland zijn twee respijtzorgvoorzieningen: Strandgoed in Ter Heijde en Vita Vitet in 's-Gravenzande. Onvoldoende voor al die ouderen die bijvoorbeeld revalideren na een operatie en hierdoor tijdelijk niet thuis kunnen zijn, maar wel in het Westland willen blijven.

De tijd van de problemen benoemen maar niet oplossen is volgens de Seniorenraad Westland voorbij. "Wanneer je met elkaar om tafel zit en weet wat je wil, dan moet men er met elkaar uitkomen", zegt Diane Rang van de Seniorenraad.

De Naaldhorst

De Seniorenraad komt met een aantal aanbevelingen. Zo wordt gehamerd op meer opvangplaatsen voor dementerende ouderen. Dit is nodig om mantelzorgers te ontlasten. Verder doet de Seniorenraad een beroep op de gemeente om tijdig ingeschakeld te worden bij ontwikkelingen die voor Westlandse senioren van belang zijn.

Verder wordt gepleit voor behoud van de inmiddels leegstaande Naaldhorst in Naaldwijk als brede zorgvoorziening. Er zou ingezet moeten worden op geriatrische revalidatiezorg. "Een heel goed idee", vindt wethouder Vreugdenhil. "Wij zijn met Pieter van Foreest over deze locatie in gesprek. Dat sluit mooi aan bij de wens van de Seniorenraad." Kortom, wordt vervolgd.Reactie Pieter van Foreest


Zorgverlener Pieter van Foreest laat als reactie op de bovenstaande problematiek weten: "Allereerst willen we zeggen dat we heel blij zijn dat de Seniorenraad Westland met ons en met de senioren in het Westland meedenkt. De gemeente, de seniorenraad Westland en de zorgaanbieders willen allemaal hetzelfde: het beste voor de cliënt. Fijn dus dat er wordt meegedacht en meegepraat. Uiteraard gaan we graag in gesprek met de Seniorenraad Westland aan de hand van het rapport en nodigen hen dan ook van harte uit.

Pieter van Foreest biedt in het Westland een breed palet aan mogelijkheden van wonen met zorg tot thuiszorg en van tijdelijk verblijf tot dagvoorzieningen en behandeling via Pieters Behandelpraktijk. Uitgangspunt is de juiste zorg en ondersteuning op de juiste plaats passend bij de zorgvraag van de cliënt."