Archief
Google Streetview

Google Streetview

August Reitsmahuis moet hotel met 25 kamers worden

Het August Reitsmahuis in Hoek van Holland moet een kleinschalig hotel, hostel of bed & breakfast met ongeveer 25 kamers worden voor recreatieve bezoekers. Mogelijk komt daar kleinschalige horeca bij in de vorm van bijvoorbeeld een terras. Het plan, ontwikkeld door Stadsontwikkeling Rotterdam, werd donderdagavond gepresenteerd tijdens de eerste gebiedscommissievergadering in De Hoekstee.

Op de presentatie kwamen zo'n 40 omwonenden af, van wie een deel zich liet horen over de plannen. Zo bestaat er angst voor geluidsoverlast. Volgens een bewoner van een naastgelegen flat was dat 'eerder ook zo', toen het pand nog in handen van Nivon Natuurvrienden was.

Bij sommige gebiedscommissieleden leeft de vrees dat het pand een plek wordt voor arbeidsmigranten. Volgens commissielid Jacco van Dam is het 'in ieders belang' dat dat niet gebeurt. Hij vroeg of 'het juridisch dicht te timmeren is' dat het pand alleen door recreatieve bezoekers gebruikt mag worden. Volgens Stef Poolman, de projectmanager namens Stadsontwikkeling, moet dat te doen zijn.

In het koopcontract wordt namelijk vastgelegd dat het pand een bestemming hotel moet hebben. De grond blijft echter van de gemeente, waardoor er een pachtconstructie bestaat en de gemeente invloed blijft houden. Daarnaast kan een en ander in het nog te wijzigen bestemmingsplan worden vastgelegd.

Het plan wordt nu door Stadsontwikkeling verder uitgewerkt en de nodige onderzoeken en procedures worden uitgevoerd en opgestart. Wanneer ook het bestemmingsplan is gewijzigd, kan de verkoop begin 2019 van start. Degene met het hoogste bod mag in het pand zijn plannen binnen de kaders uitvoeren. Er zouden zich al 10 geïnteresseerden gemeld hebben.

Het August Reitsmahuis werd tot 2012 gebruikt door Nivon Natuurvrienden en wordt sindsdien antikraak bewoond. Sinds dit jaar is het in handen van de gemeente Rotterdam. Het gebouw is in de Tweede Wereldoorlog neergezet als kantine voor de Wehrmacht. Vanwege die geschiedenis vindt Stadsontwikkeling het belangrijk het pand te behouden en niet te slopen. Een logiesbestemming ondersteunt de wens van de gemeente en de gebiedscommissie om van Hoek van Holland een vierseizoenenbadplaats te maken.