Archief

Plannen voor August Reitsmahuis in te zien

De plannen voor het August Reitsmahuis in Hoek van Holland zijn tot en met 16 mei in te zien. Daarin staat onder meer dat het gebouw een hotel-horecabestemming krijgt In het hotelgedeelte mogen maximaal 29 kamers komen en het horecagedeelte is alleen bestemd voor 'lichte horeca'. Het originele dienstgebouw moet bij de realisatie van de nieuwe bestemming behouden blijven.

Het maximum van 29 kamers is vastgesteld op basis van de parkeergelegenheid bij het gebouw, maar gezien de oppervlakte van het gebouw zullen het er waarschijnlijk minder worden.

Het horecagedeelte mag niet groter zijn dan 150 vierkante meter en mag alleen maar voor 'lichte horeca' worden gebruikt. Dit gedeelte is bedoelt om als knooppunt te dienen voor recreatieve fietsers en wandelaars. Er moet worden gedacht aan bijvoorbeeld een lunchroom en een pannenkoekenhuis, niet aan een kroeg of een discotheek.

Tijdens de gebiedscommissie thema-avond waar de grote lijnen van het plan werden gepresenteerd, afgelopen 7 maart, werd er nog wel getwijfeld aan de plannen. Sommige omwonenden zijn bang voor geluidsoverlast, anderen voor parkeeroverlast. Een ander aandachtspunt was het voorkomen dat arbeidsmigranten langdurig in het pand zouden trekken.

Het August Reitsmahuis werd tijdens de Tweede Wereldoorlog gebruikt als kantine voor de Wehrmacht. Vanaf 2012 wordt het gebouw antikraak bewoond.