Archief

Spoedonderzoek naar mogelijkheden basisschool in Hoogeland

De voltallige gemeenteraad van Westland wil dat er alsnog heel snel wordt onderzocht of er in de Naaldwijkse wijk Hoogeland ruimte gevonden kan worden voor de vestiging van een basisschool. Wethouder Marga de Goeij gaat ermee aan de slag. "Tien jaar geleden werd besloten om geen basisschool in Hoogeland te vestigen, maar nu kijken we daar anders tegen aan", zei ze dinsdagavond.

De desbetreffende motie kwam aan de orde tijdens de behandeling van het voorstel om voor een aantal scholen geld uit te trekken voor de snelle bouw van extra klaslokalen. Er zijn overigens zeker drie scholen in Naaldwijk die geconfronteerd worden met een toestroom van leerlingen vanuit nieuwbouwwijk Hoogeland. De dinsdag gevraagde kredieten (er komen er nog meer - red.) verkregen unanieme instemming.

De motie was opgesteld door GemeenteBelang Westland en verkreeg in de loop van dinsdag de steun van alle overige fracties. Er komt nu op zeer korte termijn een serieus onderzoek naar de financiële en ruimtelijke mogelijkheden voor de realisatie van een basisschool in Hoogeland. De gemeenteraad wil de resultaten van dat onderzoek en de berekeningen al kunnen bespreken in de raadscommissie Maatschappelijke Omgeving van juni a.s.