Archief

'Coalitie CDA, LPF, VVD en Christenunie-SGP meest kansrijk'

Een coalitie bestaande uit CDA, LPF, VVD en ChristenUnie-SGP wordt in Westland als het meest kansrijk gezien door verkenners Koos Karssen en Matthé Elema. Daarmee wordt een krappe meerderheid behaald van 22 van de 39 zetels in de raad.

Om te komen tot een stabiele coalitie is onderzocht hoe de verschillende fracties tot elkaar staan. Daarbij mocht het CDA, als winnaar van de verkiezingen, het voortouw nemen. Eind vorige maand zijn de meeste gesprekken met de lijsttrekkers of fractievoorzitters gehouden.

De verkiezingsprogramma's van LPF en CDA lijken dichtbij elkaar te liggen, met uitzondering van immateriële zaken. Beide partijen denken echter zakelijk goed met elkaar samen te kunnen werken, zo blijkt uit het verslag. De samenwerking met de VVD is in de afgelopen jaren goed bevallen, waardoor men graag met elkaar door wil. ChristenUnie-SGP en CDA zien elkaar als betrouwbare partners. ChristenUnie-SGP heeft zelfs verklaard een wethouder te willen leveren.

De vertrouwensrelatie tussen CDA en Westland Verstandig wordt nogal kwetsbaar geacht en daarom niet als stabiele basis gezien voor een coalitie. Ook de verstandhouding tussen GemeenteBelang Westland en het CDA is in de afgelopen tijd onder druk komen te staan, waardoor de chemie tussen de partijen weg lijkt te zijn. GBW heeft ook aangegeven dat eerst andere partijen aan zet zijn. De PvdA ziet geen rol weggelegd in een coalitie.

De rompcoalitie (CDA, LPF en VVD) kan ook een andere partner zoeken. D66, GroenLinks en de PvdA hebben aangegeven bereid te zijn over (gedoog)steun te spreken. Met alle drie de partijen heeft het CDA een goede relatie. Karssen en Elema adviseren om het verslag in een openbaar debat met de gemeenteraad te bespreken. Dat debat vindt volgende week maandag al plaats. Ook wordt geadviseerd om binnen afzienbare tijd een informateur aan te stellen.

Categorieen:
Westland Politiek