Archief
Archief WOS Media

Archief WOS Media

Van Ardenne: "Ik heb geen namen en ook geen rugnummers"

De extra gemeenteraadsvergadering over de 'zieke bestuurscultuur' in Westland heeft vrijdagavond feitelijk niets opgeleverd. "Ik heb geen namen en ook geen rugnummers", zei waarnemend burgemeester Agnes van Ardenne in antwoord op verzoeken om namen van betrokkenen te noemen bij de negen geschetste situaties in haar rapport van 7 februari jl.

Aanleiding voor het onderzoek dat tot genoemd rapport leidde, was eind vorig jaar de kwestie 'Kwekers in de Kunst'. Voormalig burgemeester Sjaak van der Tak had een ton subsidie aan 'de Kwekers' toegezegd, zonder dat andere wethouders hiervan op de hoogte waren. Ook de raad werd er niet bij betrokken.Van Ardenne kreeg in november de opdracht van de gemeenteraad om te onderzoeken of er vergelijkbare kwesties zijn geweest in de afgelopen jaren. De uitkomst was, dat er geen zaken zijn gevonden die vrijwel identieke gelijkenissen vertonen met de Kwekers-affaire, maar in het rapport werden dus wel negen 'observaties' genoemd.

"Die observaties waren een bijvangst. Ik heb ze vermeld, maar had dat ook niet kunnen doen, want er was niet om gevraagd", stelde Van Ardenne vrijdagavond. "Er is geen hoor en wederhoor geweest, er was geen waarheidsvinding, er zijn geen dossiers en er zijn geen verslagen gemaakt", verklaarde zij verder.

WOB-verzoek

De extra vergadering was aangevraagd door de fracties van LPF Westland en Westland Verstandig. Zij verklaarden, dat hun verzoek tot het houden van deze vergadering een reactie was op een zogeheten WOB-verzoek van de fractie GemeenteBelang Westland (GBW). Met dat verzoek om informatie op basis van de Wet Openbaarheid Bestuur wilde GBW de eventuele documenten die te maken hebben met de negen observaties op tafel krijgen. Volgens fractievoorzitter Peter Duijsens van Westland Verstandig zou de gemeenteraad die informatie ook zonder WOB-verzoek dienen te krijgen. Er blijken echter geen documenten voorhanden te zijn.

Uiteindelijk besloot de gemeenteraad unaniem, dat de Rekenkamercommissie van de gemeente Westland wordt gevraagd om op korte termijn een onderzoek te starten naar de feiten achter de negen observaties en daarover vóór de zomervakantie aan de (nieuwe) gemeenteraad te rapporteren.

Categorieen:
Westland Algemeen