Archief

School in Dijckerwaal geen bedreiging voor Kameleon

Het is niet de bedoeling dat de nieuwe Godfried Bomansschool in de 's-Gravenzandse wijk Dijckerwaal een bedreiging voor de Kameleon in Heenweg vormt. Maar het is niet de taak van de gemeente om te waarborgen dat de Kameleon voldoende leerlingen houdt. De school zelf en het schoolbestuur zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. Als die goed is, zal dat te allen tijde ouders in Heenweg over de streep trekken.

Dit schrijft het college van B en W in antwoord op vragen van Westland Verstandig naar aanleiding van het besluit om in Dijckerwaal een nieuwe basisschool te bouwen. Volgens WV zou dat ten koste kunnen gaan van de school in Heenweg. Het college stelt dat een school in Dijckerwaal noodzakelijk is, omdat er 1400 woningen worden gebouwd. "Het is in dat opzicht gunstig dat de locatie in Dijckerwaal 3 ligt en dus iets verder bij Heenweg vandaan. Het is ook mogelijk dat leerlingen uit Dijckerwaal naar de school in Heenweg gaan", aldus het college.

B en W wijst erop dat ouders vrij zijn om een school voor hun kinderen te kiezen. Tot nu toe zijn er nog voldoende ouders die voor de school in Heenweg kiezen, ook al gaan niet alle Heenwegse kinderen naar de Kameleon. Bovendien wordt nu onderzocht of er woningen in Heenweg bijgebouwd kunnen worden, waardoor het aantal kinderen in de kern zal stijgen, stelt het college.