Archief
archieftekening

archieftekening

Start bodemonderzoek Blankenburgverbinding

Rijkswaterstaat begint half maart met bodemonderzoek op het tracé van de nieuw aan te leggen Blankenburgverbinding. Die verbindt straks de A20 bij Vlaardingen met de A15 bij Rozenburg. De bodemonderzoeken moeten verspreid over het hele tracé van de Blankenburgverbinding worden uitgevoerd. Er wordt daarom onder andere gewerkt in weilanden en op en om het spoor van de Hoekse Lijn.

Twee kleine vrachtauto's voorzien van rupsbanden rijden komende periode door het gebied ten noorden en ten zuiden van Het Scheur om op diverse locaties op en langs de nieuw aan te leggen weg bodemonderzoek uit te voeren. Met de apparatuur in de wagens wordt gemeten hoe sterk de bodem is en worden bodemmonsters genomen voor milieukundig onderzoek. Ook worden er peilbuizen geplaatst om de grondwaterstanden te kunnen monitoren. Met deze gegevens worden passende bouwmethodes bepaald.

Rijkswaterstaat start niet eerder met de aanleg van de Blankenburgverbinding dan nadat er een onherroepelijk Tracébesluit is. De verwachting is dat de aannemerscombinatie vanaf september 2018 kan starten met de bouw.

Categorieen:
Algemeen