Archief

Enquête leefomgeving meer dan 3.500 keer ingevuld

Meer dan 3.500 Westlanders hebben in december de enquête ingevuld over hun betrokkenheid bij de eigen leefomgeving, zo laat de gemeente weten. De uitkomsten wil de gemeente gebruiken voor de omgevingsvisie en andere plannen in het kader van de nieuwe Omgevingswet. Die gaat op 1 januari 2021 in en maakt het voor inwoners makkelijker om mee te denken over woon- en leefomgeving. Het aantal regels wordt verminderd en de aanvraag van vergunningen bij de gemeente vereenvoudigd.

Over het algemeen voelen inwoners van Westland zich betrokken bij hun buurt. Een ruime meerderheid van 90 procent geeft aan het een (zeer) goed idee te vinden om meer ruimte te krijgen om zelf initiatieven te nemen ter verbetering van de leefomgeving. Uit de antwoorden blijkt tevens dat men graag betrokken wil worden in de wijk, kern en gemeente, met als belangrijkste onderwerpen veiligheid, wonen, verkeer en natuur. Daarbij geven de invullers van de enquête aan dat het belangrijk is om betrokken belanghebbenden en organisaties mee te laten denken, voordat de gemeente beslissingen neemt.

Bijna 80 procent geeft aan geïnformeerd te willen worden door de gemeente over plannen in de buurt. Verder geeft ongeveer een derde aan te willen adviseren en ongeveer een derde wil nieuwe plannen mee bedenken. Veel geënquêteerden geven aan informatie vooral via huis-aan-huis-kranten en persoonlijke uitnodigingen voor bijeenkomsten te willen krijgen.

Meer dan de helft van de respondenten geeft aan bewonersbijeenkomsten een prettige manier te vinden om mee te praten over een ontwikkeling. Daarnaast geeft bijna de helft van de deelnemers aan een digitaal panel een goed idee te vinden. Er zijn dan ook veel aanmeldingen gekomen voor het nieuwe Westland Panel, dat regelmatig benaderd zal worden voor enquêtes over diverse vraagstukken in Westland.

Categorieen:
Westland Algemeen