Archief

Botten en waterput gevonden in Maaslandse Oude Kerk

In de Oude Kerk in Maasland is afgelopen week de bovenlaag afgegraven. Dat is gedaan in het kader van de grote herinrichting, die in januari startte en zeven maanden duurt. Onder de grond werden enkele bijzondere vondsten gedaan.

Zo werden diverse botten gevonden, "bewijs dat er vroeger echt begraven werd in de kerk", aldus de Protestantse Gemeente Maasland (PGM). Ook kwam de fundatie van twee waterputten tevoorschijn, liggend op de scheiding van schip en noordbeuk en mogelijk rond 1500 voor de helft gesloopt.

De PGM kwam verder nog brokstukken van een fundatie tegen, waarvan het aanvankelijk niet wist wat het was. Museum De Schilpen bood uitkomst: "Op een foto is te zien, dat daar een aantal verhoogde banken stonden ten behoeve van de rijke boeren in het dorp, die waren er vroeger nog in Maasland. Ze konden dan over de hoofden van de mensen heen kijken en tevens zien of hun personeel niet zat te slapen."

De vondsten waren afgelopen weekend te bekijken tijdens een open dag. "Wat er opgegraven is wordt straks weer netjes herbegraven."

Categorieen:
Maasland Cultuur