Archief

Bezwaar ingediend tegen uitbreidingsplan Naaldwijkse tennisclub

Tennisvereniging LTC Naaldwijk heeft te maken met nieuwe tegenslag bij de voorgenomen uitbreiding van haar complex in sportpark De Hoge Bomen. Een buurman heeft bij de gemeente een bezwaarschrift ingediend tegen de verleende vergunning. Deze ontwikkeling zal tot verdere vertraging in de uitvoering van de plannen kunnen leiden.

De uitbreiding liep een jaar vertraging op, doordat er eerst een oplossing moest worden gezocht voor de huisvesting van de toneelverenigingen Rokagemto en De Plankeniers, omdat hun onderkomen letterlijk in de weg stond. Nadat dit probleem was opgelost, heeft de gemeente op 16 januari jl. de vergunning afgegeven.

Bestudering van die vergunning heeft de buurman in de pen doen klimmen. Hij vreest ernstige lichthinder van de te plaatsen lichtmasten en verder ook geluidshinder en verkeershinder. Er loopt dus nu een procedure bij de gemeentelijke bezwaarschriftencommissie.

Omdat het niet gelukt is om voor de jaarwisseling te starten met de uitbreiding van het tennispark, heeft voorzitter Henk Salome in november aangekondigd af te treden bij de eerstvolgende algemene ledenvergadering. Die vergadering wordt op 27 maart gehouden.

Categorieen:
Naaldwijk Sport