Archief
Archief WOS Media

Archief WOS Media

Gemeenteraad weet zich geen raad met monumentale fruitmuur

De monumentale en zeer bouwvallige fruitmuur langs de Poeldijkseweg in Wateringen/Kwintsheul zal nog voor onbepaalde tijd in de huidige ingepakte toestand blijven staan. In de gemeenteraad van Westland was dinsdagavond voor geen enkele oplossing een meerderheid te vinden.

Het college van B en W had voorgesteld om de muur steen voor steen af te breken en 'm vervolgens op dezelfde plek te herbouwen. Deze goedkoopste behoud-oplossing vergt een bedrag van 250.000 euro. Echter, dan zou de muur de status van rijksmonument kunnen verliezen. Maar dat is niet de enige dreiging, want er zou vrijwel zeker een rechtszaak worden aangespannen door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en enkele omwonenden.

In dat laatste geval was de muur ook voorlopig onaangetast gebleven, maar dan was het tot op zekere hoogte een kwestie van (gerechtelijk) aftellen geweest. Nu is het wachten op een nieuwe impuls van een of meer van de betrokken instanties of een initiatief vanuit de samenleving.

'Op Marktplaats zetten'

Het collegevoorstel kreeg uiteindelijk de steun van alleen CDA, VVD en ChristenUnie-SGP. De fractie van LPF Westland stelde voor om de muur aan te bieden aan een liefhebber. "Misschien een idee om 'm op Marktplaats te zetten", grapte LPF-woordvoerder Peter Voskamp.

Fractievoorzitter Remmert Keizer van GemeenteBelang Westland zat ook te dubben. "Of je doet het goed, of je doet het niet", stelde hij. "Is er toch niet meer te halen?", vroeg Keizer zich hardop af. Hij voelde wel wat voor de suggestie van Peter Duijsens (Westland Verstandig) aan wethouder Peter Ouwendijk om nog één keer te proberen tot een vergelijk te komen in samenspraak met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het Genootschap Oud Westland. Volgens Ouwendijk is er al heel intensief overlegd met de Rijksdienst. "Een nader gesprek levert geen andere inzichten op", is diens overtuiging.

"In oude luister herstellen"

Namens GroenLinks opperde Ulbe Spaans om de muur in zijn oude luister te herstellen, "want er is al zoveel verloren gegaan". Hij nam het initiatief voor een amendement om te bereiken, dat er 900.000 euro ter beschikking zou komen en waarbij dan tevens wordt uitgegaan van een restauratiesubsidie vanuit de rijksoverheid ten bedrage van 110.000 euro. Dit wijzigingsvoorstel verkreeg de steun van de fracties van Westland Verstandig, PvdA en D66. Maar ook dat was te weinig.