Archief
Duynisveld Events

Duynisveld Events

Onderzoek naar combinatie WOS met De Leuningjes

Om het Poeldijkse zalencentrum De Leuningjes beter exploitabel te kunnen maken, wordt onderzocht of streekomroep WOS zijn intrek zou kunnen nemen in het complex aan de Julianastraat. Het zalencentrum en de WOS zouden goed gebruik kunnen maken van elkaars faciliteiten, zo vinden onder meer de gemeenteraadsfracties van GBW en LPF.

Een eventuele verhuizing van de WOS van 's-Gravenzande naar Poeldijk kwam woensdagavond aan de orde in een commissievergadering van de gemeenteraad. Daarin werd gesproken over een voorstel van B en W om een krediet van 1,8 miljoen euro ter beschikking te stellen om het zalencentrum, na de inmiddels uitgevoerde asbestsanering, weer in gebruik te kunnen nemen.Verdeeldheid binnen coalitie én oppositie

Zowel binnen de coalitie als binnen de oppositie heerst verdeeldheid. CDA en GroenLinks neigen naar een keuze voor de Bartholomeuskerk als nieuw zalencentrum, maar hun coalitiepartners GBW en VVD opteren voor heringebruikname van De Leuningjes. Dat laatste geldt ook voor oppositiepartijen Westland Verstandig en LPF, waar tegenover staat dat D66, ChristenUnie-SGP en PvdA geen aanzienlijke hoeveelheid geld meer willen investeren in De Leuningjes.

WOS

Voor wat betreft de WOS kan nog worden opgemerkt, dat eerder is onderzocht of er combinatie mogelijk zou zijn in het complex van de Westlandse Druif in Monster. Die bleek uiteindelijk niet haalbaar. Recentelijk was de omroep onderdeel van een van de drie genomineerde plannen voor het gemeentekantoor in 's-Gravenzande. Het college van B en W heeft vorige week echter voor een ander plan gekozen.