Archief

Plan New Lake voor gemeentekantoor 's-Gravenzande wint

B en W van Westland zijn van plan de verkoop van het voormalige gemeentekantoor in 's-Gravenzande te gunnen aan New Lake 19. De in aanmerking komende partijen zijn hierover dinsdag geïnformeerd. De twee niet gekozen partijen kunnen binnen tien dagen bezwaar indienen.

Het plan van New Lake voorziet in de bouw van 28 appartementen, 1.100 m2 aan maatschappelijke ruimte en een grand café in het oude raadhuis (170 m2). Naast New Lake 19 hadden Bouhuisen Groep en VolkerWessels een plan ingediend en een bieding gedaan. De plannen zijn beoordeeld door een beoordelingscommissie en een klankbordgroep van bewoners en ondernemers. "Het gezamenlijke eindoordeel van de beoordelingscommissie en de klankbordgroep is dat het plan van New Lake 19 het meeste aansluit bij de uitgangspunten die de gemeenteraad vooraf heeft meegegeven", aldus verantwoordelijk wethouder Peter Ouwendijk (vastgoed).Vervolg

De ruimtelijke en vergunningsprocedures zullen ongeveer een jaar in beslag nemen, mits er geen zienswijzen worden ingediend tegen het plan. Nadat de ruimtelijke en vergunningsprocedures zijn afgerond, worden het gebouw en de bijbehorende grond in eigendom overgedragen aan New Lake 19. Hierna kan worden gestart met de sloop van een deel van het voormalige gemeentehuis. Het oude raadhuis aan de Langestraat blijft staan. Tot het moment van sloop wordt het pand bewaakt.