Archief

Tuinbouwtalenten worden gebombardeerd tot helden

De in mei dit jaar gelanceerde Westland Talent Academy ondergaat het zelfde lot als het eveneens tuinbouwgerelateerde World of Westland (WOW): binnen luttele maanden wordt afscheid genomen van de doopnaam. Werd WOW omgedoopt in World Horti Center, de Talent Academy gaat na zes maanden ineens door het leven als Horti Heroes.

Onder meer deze naamswijziging komt maandag aan de orde in een ingelaste raadsinformatieavond van de gemeente Westland. Op de agenda staat een presentatie van de "Horti Heroes (voorheen Westland Talent Academy)". Doelstellingen van de stichting Horti Heroes zijn: het innovatieklimaat in Westland te versterken, jong talent te behouden en aan te trekken en op den duur meer en nieuwe werkgelegenheid te creëren.Twintig bedrijven, kennisinstellingen, brancheverenigingen zoals VNO-NCW West en de gemeente Westland hebben op 18 mei dit jaar de Westland Talent Academy gepresenteerd. Tijdens een bijeenkomst bij Rijk Zwaan in De Lier hebben zij symbolisch een zaadje in de aarde geplant, met als doel talent te kunnen oogsten om de tuinbouw toekomstbestendig te maken.