Archief

Poeldijks parochiebestuur voelt zich niet serieus genomen

Het bestuur van de Bartholomeusparochie in Poeldijk vraagt zich af of zijn plannen met het kerkgebouw door B en W en de gemeenteraad van Westland wel serieus worden genomen. Op een brief van eind september met voorstellen is nog steeds geen reactie gekomen. En in de raadsvergadering van 12 oktober is over het aanbod het gebouw, kerkplein en een groot deel van de pastorietuin beschikbaar te stellen voor de gemeenschap is nauwelijks gesproken.

In die vergadering koos de raad ervoor om het na asbestproblemen gesloten gebouw De Leuningjes tijdelijk toch weer te openen. In navolging daarvan stelt het college voor om daarvoor 1,8 miljoen euro beschikbaar te stellen, waarbij de inrichting op basis van decorbouw geschiedt.

In een brief aan college en raad schrijft het bestuur maandag, dat het aanbod van een grote zaal "met een vlakke vloer van meer dan 700 m2" geheel over het hoofd wordt gezien. Die zaal is grotendeels al direct te gebruiken voor bijvoorbeeld sinterklaasactiviteiten en kan met behulp van decorbouw geschikt worden gemaakt voor allerlei activiteiten van Poeldijkse en Westlandse verenigingen. Het bestuur wijst erop dat koorvereniging Musica in december het jaarlijkse concert al in de kerk houdt en toneelvereniging Genesius in maart er een uitvoering geeft.

Er wordt verder op gewezen dat een ombouw van de kerk (een derde deel blijft voorlopig een liturgisch centrum) door de parochie zelf wordt gefinancierd. Het beschikbaar stellen aan de gemeenschap moet dan wel op commerciƫle basis kunnen gebeuren. En dat kan alleen als zalen elders in Poeldijk en Westland op diezelfde basis worden geƫxploiteerd en zaalhuur dus niet met subsidies kunstmatig laag worden gehouden, aldus het bestuur.