Archief
Google Earth

Google Earth

GBW: In 'Tuin van der Lely' minder sociale huurwoningen

GemeenteBelang Westland ziet graag dat er in de Wateringse nieuwbouwlocatie 'Tuin van der Lely' in plaats van sociale huurwoningen meer 'middendure' huurwoningen en betaalbare koopwoningen worden gebouwd. Het college van B en W wordt gevraagd het woningbouwprogramma daarop aan te passen, nu er waarschijnlijk pas na 2020 gebouwd kan worden.

De gemeente is van plan om de locatie voor 60 procent te vullen met sociale huurwoningen. Daarvoor is onder meer al een intentieovereenkomst gesloten met corporatie Wonen Wateringen. De bedoeling was om al in 2018 de eerste huizen op te leveren, maar door problemen met de ontsluiting heeft dat vertraging opgelopen. Pas volgend jaar wordt een gebiedsvisie opgesteld.

GBW wijst erop dat uit het woningmarktonderzoek WoON2015 blijkt, dat er in Westland eerder behoefte is aan vrije-sector huurwoningen en koopwoningen tot 150.000 euro dan aan sociale huurwoningen en koopwoningen in de prijsklasse tussen 188.000 en 255.000 euro. Daar komt volgens de fractie bij dat door het almaar aanscherpen van inkomenseisen steeds minder Westlanders in aanmerking komen voor een sociale huurwoning in Westland.

Het college wordt gevraagd of die ook vindt dat in Westland het belang van een stevige groei van middendure huur- en betaalbare koopwoningen voor werkende mensen met lagere en middeninkomens toeneemt. Tot slot dringt GBW er bij het college op aan voor de nieuwe wijk ook direct een brede basisschool in de plannen op te nemen.