Archief
Dennis van Schie

Dennis van Schie

Start werkzaamheden aan Wip en centrumroute begin 2018

De werkzaamheden aan de kademuur bij de Wip in Maassluis worden waarschijnlijk begin 2018 gestart. Hoewel de gemeente liever meteen zou beginnen met de vervanging ervan, doen ze dit toch liever na de feestdagen zodat het centrum er niet rommelig bij ligt en de omgeving zo min mogelijk overlast ervaart.

Datzelfde geldt eigenlijk ook voor het aanpassen van de centrumroute. Ook daar zou de gemeente nog voor het einde van dit jaar mee willen starten, maar het produceren van de geluidsarme klinkers die voor het project gebruikt worden, neemt nog een tijdje in beslag, waardoor de gemeente het project liever doorschuift naar na de feestdagen.

De twee projecten duren allebei enkele maanden. Er wordt gezorgd voor omleidingsroutes en bij de Wip blijft er altijd een stuk bereikbaar, onder meer voor de bedrijven die er gevestigd zijn. Beide projecten worden uitgevoerd door Van Dijk uit Maasland.

Veiliger

Na de ombouw van het Marelplein (onderdeel van de centrumroute), rijdt het verkeer nog slechts aan een kant in plaats van om het gehele plein heen en is er een nieuw terrein ontstaan waar de weekmarkt op kan plaatsvinden. Daarmee wordt de verkeersveiligheid vergroot en neemt ook het 'wandelgebied' van de Binnenstad iets toe. Wel blijft de maximumsnelheid van 50 kilometer per uur gehandhaafd.

De kademuur aan de Wip moet worden vervangen omdat deze in zeer slechte staat is. Begin februari heeft de gemeente uit voorzorg de Wip en de Markt per direct afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Ook de kademuur aan de Goudsteen is sterk aan vervanging toe, maar daarover is de gemeente nog in gesprek met de omwonenden.