Archief
Boudewijn Vermeer

Boudewijn Vermeer

Maassluise college gaat praten met Vliet-bewoners

Bewoners van seniorencomplex De Vliet in Maassluis kunnen eind augustus in gesprek gaan met de burgemeester en wethouders over hun vragen met betrekking tot de nieuwbouw en eventuele recreatievoorzieningen. Dat staat in een nieuwsbrief van de Bewonerscommissie.

Burgemeester Edo Haan en de wethouders Arnold Keijzer (PvdA) en Cees Pleijsier (CDA) komen op woensdagochtend 23 augustus op uitnodiging van genoemde commissie naar het seniorencomplex. "Zij zijn uitgenodigd om te ervaren en te zien hoe u als bewoners hier leeft en recreëert, maar ook om te luisteren naar uw wensen en uw mening", wordt de bewoners voorgehouden.

In de oorspronkelijk plannen zou het complex met 110 appartementen worden vervangen door 40 nieuwbouwwoningen voor senioren aan de overkant van de P.C. Hooftlaan. Mede op grond van het inmiddels gewijzigde overheidsbeleid (zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen) zouden dat er aanzienlijk meer moeten worden. Dat is nog onderwerp van bespreking in de gemeenteraad.

'Voor iedereen betaalbaar'

Verder wordt in de nieuwsbrief gesteld, dat de huur van de nieuwe woning voor iedereen betaalbaar is. Eind augustus is bij woningcorporatie Maasdelta bekend, wat de servicekosten en stookkosten zullen zijn van de nieuw te bouwen Vliet-woningen. "In het coalitieakkoord van Maassluis staat, dat niemand tussen wal en schip mag vallen. Zou er een netto verschil zijn tussen de huidige huur en de nieuwe huur, dan zou een extra financiële ondersteuning mogelijk zijn", aldus de commissie. Zij heeft hierover voor de zekerheid vragen voorgelegd aan het college van B en W.

De commissie zegt tegen de bewoners dat er achter de coulissen hard wordt gewerkt en verzoekt de senioren "dringend rustig te blijven en vooral niet in paniek te raken".

Categorieen:
Maassluis Politiek