Archief

Westland in gesprek met Arcade over overlast in Monster

De gemeente Westland gaat in gesprek met woningcorporatie Arcade over signalen en klachten betreffende overlast in flats in Monster-Noord. Dit schrijft het college van B en W in antwoord op vragen van GemeenteBelang Westland. Volgens het college is er sprake geweest van één ongewenst incident, waarbij een grote groep mensen overlast heeft veroorzaakt in de flat en de openbare ruimte. Het gezin dat deze overlast veroorzaakte, is inmiddels verhuisd.

B en W gaat niet in op de stelling van GBW dat de begeleiding van statushouders belabberd is. De gemeente koopt op dit moment voor elke statushouder van 18 jaar begeleiding in die 15 maanden duurt. Daarin worden zaken geregeld als toegang tot zorg, school, werk, kennismaking met buren en dergelijke. Het college erkent dat na 15 maanden nog niet iedereen een volledig ingeburgerde inwoner is.

Vanaf oktober dit jaar gaat de gemeente het wettelijk gestelde participatieverklaringstraject invoeren. Daarin krijgen instromende statushouders en gezinsmigranten informatie over Nederlandse normen en waarden en over Westland. Dit traject wordt afgesloten met de ondertekening van een verklaring.

Categorieen:
Monster Westland Politiek