Archief

Gemeente niet naar rechter om extra saneringskosten Leuningjes

De gemeente Westland is niet van plan om via een rechtszaak te proberen de extra kosten van de asbestsanering in De Leuningjes in Poeldijk te verhalen op het bedrijf dat de werkzaamheden heeft uitgevoerd. Het bedrijf had binnen een jaar na het voorval aansprakelijk gesteld moeten worden en dat is niet gebeurd. Dit laat het college weten na vragen van de LPF-fractie.

Tijdens de sanering werd gefilterde lucht via de filmkamer in de open ruimte geblazen, maar kwam deze ook langs een luchtrooster waar asbesthoudend materiaal lag. Daardoor kwam er ook asbest terecht in de grote zalen van De Leuningjes, die daarom vrijwel geheel moesten worden gestript. De LPF wilde weten waarom de extra kosten niet worden verhaald.Uit het antwoord van B en W blijkt, dat in de offerte-aanvraag aan het saneringsbedrijf geen melding is gemaakt van de gemeentelijke inkoopvoorwaarden. Een geraadpleegd bureau concludeerde daarom dat de gemeente bij een civielrechtelijke vordering zich niet met succes op de eigen voorwaarden zou kunnen beroepen. Weliswaar was een ander advocatenkantoor van mening dat het saneringsbedrijf wel aansprakelijk kon worden gehouden, maar ook dit kantoor stelde dat de gemeentelijke inkoopvoorwaarden niet van toepassing zijn.

"Op voorhand is de uitkomst van een civielrechtelijke procedure onzeker en dus geen gelopen race", zo vat B en W het tegenstrijdig advies samen. De gemeente heeft wel schade geleden, maar die is volgens het college met 60.000 euro 'beperkt' gebleven.

Categorieen:
Poeldijk Westland Politiek