Archief
Signbiblio

Signbiblio

Gemeente Westland voelt weinig voor gratis WiFi

De gemeente Westland zal niet het voortouw nemen in de realisatie van gratis WiFi in openbare ruimtes. Wel zegt de gemeente te willen onderzoeken of initiatieven van winkeliersverenigingen of andere partijen ondersteund kunnen worden.

Het college van B en W vraagt zich af in hoeverre er daadwerkelijk behoefte is aan WiFi in de openbare ruimtes. "In veel van de winkels en horeca in de centra is immers al WiFi aanwezig, voor gasten gratis toegankelijk. De 4G-snelheid is redelijk in lijn met WiFi, daarbij is de tendens dat bundels qua volume steeds groter worden. Noties die we zullen meenemen in een mogelijk onderzoek naar ondersteuning", aldus het college.

De fractie van Westland Verstandig vroeg begin juni aan het college of het bereid was zich aan te melden voor subsidie vanuit de Europese Commissie voor zogeheten hotspots. "Er kan op dit moment nog geen concrete aanvraag worden ingediend, omdat de wetgeving nog niet formeel in werking is getreden", reageert het college van B en W nu.

De Europese subsidie bedraagt 120 miljoen euro voor ongeveer 8.000 gemeenten in Europa. "Vanuit aanvragen en offertes uit het verleden weten we dat de realisatie en het onderhoud van WiFi-dekking voor een centrum rond de 50.000 euro kost. Aangezien Westland meerdere kernen heeft zullen de totale kosten in alle kernen beduidend hoger liggen. De kans dat de kosten-baten analyse van het aanvragen van een Europese subsidie negatief uitvalt is groot", aldus het college.

Categorieen:
Westland Algemeen