Archief

'Duur afsluiting Galgeweg kan niet verkort worden'

De duur van de werkzaamheden aan de Galgeweg tussen Naaldwijk en 's-Gravenzande kan vooralsnog niet verkort worden. De VVD-fractie had aan het Westlandse college van B en W gevraagd of dit tot de mogelijkheden behoorde, aangezien de weg een belangrijke verkeersader is. De provincie Zuid-Holland, opdrachtgever en eigenaar van de weg, ziet daar voorlopig echter geen kansen voor.

De werkzaamheden duren langer dan aanvankelijk was gepland. In en vlak naast de Galgebrug liggen grote gasleidingen en elektrakabels. Maar het is niet mogelijk om die kabels en leidingen opzij te verleggen. De bedoeling is ze onder de vernieuwde brug aan te leggen. Daarvoor zijn diepe boringen nodig. De weg zal daarom nog zo'n drie maanden afgesloten zijn voor verkeer.

Tegelijkertijd wordt aan de Burgemeester Elsenweg gewerkt. VVD Westland vroeg zich af of deze situatie niet tot verkeersoverlast zou leiden. Volgens het college zijn de werkzaamheden in goed overleg met de gemeente door de provincie op elkaar afgestemd en hebben de omleidingsroutes voldoende capaciteit om het verkeer op een goede wijze af te wikkelen.