Archief

Toezichthouder: ‘Veiligheid van aardwarmtewinning onvoldoende geborgd’

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) vindt dat bij de winning van geothermie (aardwarmte) de veiligheid en de bescherming van het milieu op dit moment onvoldoende geborgd worden. De sector heeft volgens de toezichthouder een zwakke veiligheidscultuur en de wet- en regelgeving worden niet goed genoeg nageleefd. Dat schrijft Harry van der Meijden, Inspecteur-generaal van SodM in een brief aan de minister Kamp (Economische Zaken).

In de publiciteit over geothermie is tot dusver vooral de nadruk gelegd op het duurzame karakter van geothermie. "Vreemd genoeg werd weinig aandacht besteed aan de risico's. En dat is opvallend, want in de zoektocht naar hogere temperatuur aardwarmte zal immers geboord gaan worden naar steeds grotere dieptes (meer dan vier kilometer) en veel risico's van het boren naar aardwarmte zijn vergelijkbaar met bijvoorbeeld risico's bij het boren naar gas of olie", stelt Van der Meijden.In onze regio zijn al vier aardwarmteprojecten operationeel en wordt binnenkort begonnen met de zogeheten Triasboring op een complex bij de Lange Broekweg in Naaldwijk, waar - voor het eerst in ons land - naar een diepte van vier kilometer wordt geboord.Winningsplan

Van der Meijden betoogt, dat de geothermiesector nog onervaren en beperkt in omvang is en dat kennis onvoldoende wordt gedeeld. "Wij adviseren de Mijnbouwwet zodanig aan te passen dat strenge eisen worden gesteld aan de deskundigheid van partijen", aldus de toezichthouder.

Om delfstoffen of aardwarmte te mogen winnen, moeten ondernemingen onder andere een winningsplan hebben dat is goedgekeurd door de Minister van Economische Zaken. In de praktijk blijkt echter geen enkele geothermist over een goedgekeurd winningsplan te beschikken. "Mogelijk dat 'opstartuitdagingen' van deze jonge sector en de wens om geothermie te stimuleren en te faciliteren hierin een rol gespeeld hebben. Maar wij achten het niet langer verstandig noch wenselijk zonder goedgekeurd winningsplan te opereren, omdat bij het ontbreken van een winningsplan ook de voorwaarden waaronder gewonnen mag worden ontbreken", adviseert Van der Meijden.

Categorieen:
Naaldwijk Duurzaam