Archief
Dennis van Schie

Dennis van Schie

B en W akkoord met appartementen aan Naaldwijkse watertoren

B en W van Westland willen medewerking verlenen aan de bouw van negen appartementen in en aan de bestaande watertoren aan de Verburchlaan in Naaldwijk. Zij hebben een 'verklaring van geen bedenkingen' opgesteld en zullen binnenkort hierover een brief sturen aan de gemeenteraad.

Het plan voor appartementen in en aan de watertoren werd in de zomer van 2014 gepresenteerd: acht appartementen vanaf 525.000 euro en bovenop een penthouse dat bijna 1,2 miljoen euro zou moeten kosten.

Erfgoedvereniging Heemschut maakte in het najaar van 2014 schriftelijk bezwaar. Zij vond dat door dit plan de uitstraling van de watertoren verloren gaat. Heemschut deed een oproep aan het college van B en W om zich op voorhand al publiekelijk uit te spreken tegen het bouwplan. "De watertoren is medebepalend voor de identiteit van Naaldwijk", aldus de erfgoedvereniging.

Anderhalf jaar stil

Daarna bleef het anderhalf jaar stil rond het aanbouwplan voor dit in 1930 gebouwde rijksmonument. Eind april 2016 werd uiteindelijk de vergunningaanvraag ingediend. Direct kwam Heemschut weer in het geweer en ook woningbouwvereniging Arcade maakte nu ernstig bezwaar.

Het project is volgens Arcade in strijd met het in 2013 vastgestelde bestemmingsplan, waarin de bewuste locatie als "maatschappelijke bestemming" is bestempeld. Arcade is eigenaar van de omliggende 76 huurwoningen aan de Van Lijnschootenlaan. De corporatie wees er op, dat bij een dergelijke afwijking van het bestemmingsplan belangen van betrokkenen moeten worden geïnventariseerd en afgewogen. Arcade zei niet op de hoogte te zijn van enige inventarisatie.

In februari van dit jaar is het bouwplan behandeld door de Welstandscommissie van de gemeente Westland. Na kennisname van alle stukken is het college gekomen tot het ontwerp van een 'verklaring van geen bedenkingen'.