Archief

Glastuinbouw moet minder CO2 uitstoten

De glastuinbouw mag in 2020 nog maar 4,6 megaton CO2 uitstoten in plaats van de 6,2 megaton die eerder was opgelegd. De aanscherping staat in een brief van staatssecretaris Van Dam (economische zaken) aan de Tweede Kamer. LTO Glaskracht Nederland is akkoord met de aanscherping. De brancheorganisatie verwacht dat de CO2-emissie in 2020 zelfs nog iets lager zal uitkomen, omdat de uitstoot in 2015 al op 5,7 Mton is uitgekomen.

De aanscherping is het gevolg van afspraken in het convenant dat de sector en de rijksoverheid in 2012 sloten. Daarin werd afgesproken dat de doelstelling wordt gecorrigeerd als de reductie met name wordt veroorzaakt door een krimp van het areaal en vermindering van de elektriciteitslevering aan het net met warmtekrachtkoppeling. Wageningen Economic Research heeft aangetoond dat dit het geval is.

Het energieverbruik in de kassen neemt af. Dit is voor een belangrijk deel het gevolg van een slimmer energiemanagement op de bedrijven. Tegelijkertijd wordt meer energie gehaald uit geothermie. De afgelopen 10 jaar zijn landelijk 15 geothermieprojecten gerealiseerd en LTO Glaskracht Nederland verwacht de komende jaren nog minstens 10 nieuwe projecten.

Categorieen:
Algemeen