Archief
Trias Westland

Trias Westland

Werkzaamheden aardwarmteproject Trias Westland in volle gang

Er wordt flink gewerkt aan aardwarmteproject Trias Westland aan de Lange Broekweg in Naaldwijk. Zo is er een inmiddels een zogenoemde injectieput en een beschermhuls voor de productieput van 125 meter diep geboord. De injectieput moet er voor gaan zorgen, dat het afgekoelde water weer wordt teruggeleid naar de diepte.

Dit eerste proces is vlot verlopen. Momenteel is het grondwerk op de boorlocatie in volle gang. De riolering en diverse leidingen worden aangelegd en de kuil voor de puinverharding wordt gegraven. De werkzaamheden verlopen volgens planning, zo meldt Trias Westland.

In juli en augustus wordt de puinverharding aangebracht en vinden de heiwerkzaamheden plaats om de fundering te maken voor de boortoren, de installaties en het pomphuis. Trias Westland is het eerste aardwarmteproject in ons land waarbij er geboord wordt naar een diepte van vier kilometer, de zogeheten Triaslaag.