Archief

Erespeld der Gemeente voor Trudi van Doornik

Loco-burgemeester Arnold Keijzer van Maassluis heeft woensdagmiddag de Erespeld der Gemeente uitgereikt aan Trudi van Doornik. Per 1 juli heeft Van Doornik afscheid genomen van de Adviesraad Samenlevingszaken Maassluis en haar functie als plaatsvervangend voorzitter neergelegd.

Van Doornik is sinds de oprichting van de adviesraad in 2011 lid geweest. Naast het plaatsvervangend voorzitterschap was zij ook voorzitter van de werkgroep Jeugd van de adviesraad en lid van de werkgroep Sociaal beleid. "Zij is het voorbeeld van een vrijwilliger met tomeloze inzet en onmisbaar in de hedendaagse samenleving," aldus de gemeente Maassluis.

Naast haar vrijwilligerswerk voor de adviesraad heeft Van Doornik nog vele andere vrijwilligersfuncties uitgeoefend. Zo was zij lid van schoolbestuur van het Christelijk basisonderwijs Maassluis, ouderling van de Protestantse kerk wijkgemeente Koningshof en op dit moment doet zij nog steeds vrijwilligerswerk voor de VPTZ Nieuwe Waterweg Noord. Als vrijwilliger begeleidt zij mensen in de allerlaatste levensfase.

De Erepenning der Gemeente wordt uitgereikt aan personen, al dan niet ingezetenen van de gemeente, die zich gedurende enige tijd of naar aanleiding van een bijzondere gebeurtenis verdienstelijk hebben gedragen ten opzichte van de gemeente.

Categorieen:
Maassluis Algemeen