Archief
Google Earth

Google Earth

Plan voor tientallen huizen in Heenweg

Een projectontwikkelaar wil in Heenweg ongeveer 50 woningen bouwen die tussen de 200.000 en 250.000 euro moeten kosten alsmede een aantal huizen in het duurdere segment. De fractie van GemeenteBelang Westland vraagt zich af waarom het college hier niet actief aan meewerkt.

Volgens fractievoorzitter Remmert Keizer wordt al jaren gesproken over uitbreiding van Heenweg. "Nu is de kans er en die kans moet gepakt worden. Dan doen we echt iets voor de Heenweg en haar inwoners."

Eind vorig jaar wilde GBW in de gemeenteraad een motie indienen om in Heenweg een nieuwe wijk te ontwikkelen. Alle fracties vinden dat er iets gedaan moet worden om de kleine kernen leefbaar te houden, maar niet alle fracties staan te trappelen om dan ook tuinbouwgrond om te zetten voor woningbouw. De motie kwam niet in stemming, omdat het college aan de slag zou gaan met het versterken van de kern Maasdijk.

GBW stelt dat actie ten behoeve van Heenweg echter uitblijft, terwijl de kern echt snel nieuwe woningen nodig heeft voor met name jonge gezinnen. In het voorliggende plan is ook ruimte voor een nieuwe multifunctionele sporthal. De wijk zou haaks op de Lugtigheidstraat moeten verrijzen. GBW wil van het college weten hoe Heenweg wel levendig wordt gehouden als men niet wil meewerken aan het bouwplan.

Categorieen:
Maasdijk Westland Politiek