Archief
Dennis van Schie

Dennis van Schie

Westland Verstandig bundelt her en der handtekeningen

Politieke partij Westland Verstandig heeft dinsdag twee kwesties aangekaart, waarbij een verzameling handtekeningen als ondersteuning van de argumentatie wordt ingezet. Het gaat om het vrachtverkeer op de Kruisbroekweg in Naaldwijk en het welzijn van een zwanenfamilie in De Lier.

Westland Verstandig zegt inmiddels bijna 200 handtekeningen binnen te hebben van bewoners rondom de Kruisbroekweg in Naaldwijk, die wensen dat een verbod voor vrachtverkeer op die doorgaande route komt. Het vrachtverkeer zou moeten (om)rijden via Vlietpolderplein en Piet Struijkweg en omgekeerd.

Voorts willen de bewoners dat er maatregelen worden getroffen om te voorkomen dat te hard gereden wordt over de Kruisbroekweg. Het gaat dan met name om de gevolgen voor de verkeersonveiligheid, het geluid en het fijnstof. In de raadscommissievergadering van 30 augustus wil Westland Verstandig hierover vragen gaan stellen.Zwanen

De tweede kwestie betreft een petitie om een zwanenfamilie uit de Singel in De Lier te redden. Deze petitie zou inmiddels zijn ondertekend door 50 bewoners van de Van Rheedesingel, Doys van de Doesstraat en de Anjer.

De fractie van Westland Verstandig heeft daarover al vragen gesteld aan het college en ook wethouder Meijer daarover aangeschreven om direct maatregelen te nemen. "Globaal onderzoek van het Hoogheemraadschap heeft uitgewezen dat er geen sprake is van botulisme en dat er andere problemen zijn", aldus Westland Verstandig. Volgens de betrokken bewoners zijn de leefomstandigheden in de Singel niet goed. Het verzoek is of de gemeente de zwanen wil verhuizen naar de Lee.