Archief
Google Streetview

Google Streetview

Plan voor zestien kluswoningen in voormalige school in 's-Gravenzande

De oude Prins Willem-Alexanderschool aan de Sand Ambachtstraat in 's-Gravenzande zal worden ingezet als kluswoningproject. Het plan omvat zestien woningen. Het Westlandse college van B en W geeft hiermee uitvoering aan een motie die in november 2014 was ingediend door de fractie van de LPF.

De motie was bedoeld om starters de kans te geven op een eigen woning in met name beschikbaar komende gebouwen van de gemeente. Het is verder de bedoeling dat aan aspirant-kopers van een kluswoning een stimuleringsbijdrage van maximaal 5.000 euro per woning in het vooruitzicht wordt gesteld.

De voormalige school is eigendom van de gemeente Westland, maar het kluswoningproject wordt niet door de gemeente zelf ontwikkeld. B en W willen het complex (onder een aantal voorwaarden) voor een bedrag van 342.500 euro verkopen aan 'klusorganisatie' HS Zelfbouw.