Archief

Delfland: al in 2020 besluit over vervanging Maeslantkering

Het Hoogheemraadschap van Delfland wil dat al uiterlijk 2020 wordt besloten of de Maeslantkering moet worden vervangen door een sluis in de Nieuwe Waterweg. Een door de Algemene Waterschapspartij ingediende motie met die strekking kreeg donderdag steun van alle partijen in de Verenigde Vergadering. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden zal de motie onder de aandacht van de Tweede Kamer brengen.

Volgens een aantal ingenieurs, die destijds de Deltawerken bedachten, zal de kering bij toenemende zeespiegelstijging en heviger stormen steeds vaker moeten sluiten. Dat kan betekenen dat het een keer mis gaat. Ze vinden dat op termijn een sluis onvermijdelijk is. Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu vindt dat wel een goed alternatief, maar vindt besluitvorming pas in 2040 nodig omdat vervanging niet voor 2070 in de planning staat.

Dat vinden de ingenieurs te laat. Zij stellen dat de veiligheid van het achterland en het tegengaan van verzilting al in 2050 een of meerdere sluizen noodzakelijk maken. En gezien de lange proceduretijd en bouwtijd zou er dus in 2020 een besluit moeten vallen. Het Hoogheemraadschap van Delfland sluit zich daar nu bij aan.

Categorieen:
Algemeen