Archief

Nog geen extra bijdrage voor WOS vanuit Maassluis

De gemeenteraad van Maassluis heeft nog geen besluit genomen over de 40.000 euro die WOS Media als extra bijdrage heeft gevraagd voor 2016. Tijdens de commissievergadering dinsdagavond bleek dat er bij een aantal gemeenteraadsleden nog veel onduidelijkheid was over het doel van het geld. Het besluit is daarom uitgesteld totdat erover is gedebatteerd in de gemeenteraad.

WOS Media heeft de gemeenten waarvan zij de toegelaten lokale omroep is, gevraagd om meer subsidie zodat er kan worden geïnvesteerd in de faciliteiten. Hierbij moet worden gedacht aan de aankoop van nieuwe materialen en het vernieuwen van de radio- en televisiestudio.

De WOS ontvangt standaard elk jaar 1,30 euro per huishouden. Vanuit Maassluis is dit op jaarbasis dus zo'n 19.000 euro. Om te kunnen blijven zorgen voor een onafhankelijke nieuwsvoorziening en een verhoging van de kwaliteit, is er in totaal zo'n 200.000 euro gevraagd aan de drie gemeenten op jaarbasis. De gemeenten Westland en Midden-Delfland hebben inmiddels ingestemd met het gevraagde bedrag.