WOS
Archief

Fred van der Ende 1

Motie voor 200 extra woningen in Westland

Er moeten in Westland op korte termijn 200 extra sociale huurwoningen en 'bereikbare' koopwoningen worden gebouwd. Dat staat in een motie die de fractie van Progressief Westland naar voren brengt in de raadsvergadering van 1 maart. De motie komt voort uit het afgelopen dinsdag gehouden debat over de mogelijke opvang van asielzoekers in Wateringen.

Er werd toen door de raad een motie aangenomen om te bevorderen dat vluchtelingen die bij hun verblijf in het 'Polenhotel' statushouder zijn of worden, zich daarna blijvend in Westland kunnen vestigen. Het college van B en W moet er daarom voor gaan ijveren, dat zij bij voorkeur deel gaan uitmaken van het aantal jaarlijks aan de gemeente Westland toegewezen en te huisvesten statushouders.

Er zijn diverse organisaties die inburgeringsactiviteiten willen ontplooien voor die statushouders. Daardoor maken zij kennis met Wateringen en Westland. Het verdient dan de voorkeur dat de betrokkenen niet naar een reguliere woning in een andere gemeente gaan maar een permanente plaats krijgen in de Westlandse samenleving als onderdeel van het jaarlijkse quotum op te nemen statushouders. Deze motie verkreeg de steun van CDA, VVD, Progressief Westland, ChristenUnie-SGP en D66.

De nu voorgestelde 200 extra woningen moeten primair geschikt zijn voor starters (jongeren en statushouders) maar tevens levensbestendig en duurzaam, aldus Progressief Westland.