WOS
Archief

Westland kan negen ton tegemoet zien

De gemeente Westland kan 894.000 euro tegemoet zien als het Stadsgewest Haaglanden ophoudt te bestaan. Dit blijkt uit het ontwerp-liquidatieplan dat het stadsgewest naar de aangesloten gemeenten heeft gestuurd. Midden-Delfland kan rekenen op ruim 178.000 euro.

Het geld komt overigens niet in een keer beschikbaar. De helft wordt direct na de liquidatie op 1 januari 2015 uitgekeerd, de rest na afloop van het hele liquidatieproces in 2017.

De opheffing van het stadsgewest, dat in 1995 startte, is een gevolg van nieuwe wetgeving. De Tweede Kamer is er al mee akkoord gegaan, de Eerste Kamer zal dat naar verwachting dit najaar doen.

De taken verkeer en vervoer alsmede economisch vestigingsbeleid gaan over naar de nieuwe Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, waarin 24 gemeenten gaan samenwerken. Andere taken zoals wonen, groen, milieu, jeugdzorg en cultuur moeten de gemeenten weer zelf gaan doen.

Het stadsgewest heeft nog een reserve van 15,1 miljoen euro. De kosten van opheffing worden geschat op 6,2 miljoen. Het restant, 8,9 miljoen euro, wordt op basis van het inwonertal verdeeld onder de gemeenten. Het stadsgewest 'in liquidatie' zal tot 2017 lopende zaken afhandelen. Omdat daarom de exacte liquidatiekosten onduidelijk zijn, wordt het overschot volgend jaar voor de helft uitgekeerd.

Binnen het stadsgewest waren Den Haag, Delft, Westland, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar en Zoetermeer actief.