WOS
Archief

De Hoek wil van de 'stoepfietsers' af

De Hoekse gebiedscommissie wil, dat de overlast die zogeheten 'stoepfietsers' geven, wordt gekeerd. Met deze wens van tal van inwoners heeft zij gehoor gevonden bij de gemeente Rotterdam, die de Dienst Toezicht & Handhaving in stelling brengt om, in eerste instantie goedschiks, de overlast te bestrijden.

Op vrijdag 29 augustus wordt begonnen op het Brinkplein, omdat daar de overlast het grootst is. Stadswachten spreken mensen aan die over het plein fietsen. Uitgelegd wordt, dat hun gedrag niet alleen voor voetgangers gevaarlijk is, maar ook voor henzelf. De betrokken fietsers krijgen een waarschuwing en de aankondiging dat ze de volgende keer een boete riskeren. Verder delen de stadswachten flyers uit.Na 29 augustus vinden er tot half september nog meer van deze waarschuwingsacties plaats op trottoirs en pleinen in Hoek van Holland. Na iedere actie gaan de stadswachten na een paar weken over tot het uitschrijven van bekeuringen.