WOS
Archief

Vispaaiplaats in Wennetjessloot

Het Hoogheemraadschap van Delfland wil twee vispaaiplaatsen aanleggen in het water naast het Wenpad tussen Poeldijk en Den Haag. De locatie ligt nabij de Uithof. Als de verenigde vergadering van Delfland instemt, komen de vispaaiplaatsen er in de herfst van volgend jaar.

Momenteel wordt de aanleg voorbereid. Met zo'n paaiplaats wordt de natuur een handje geholpen: jonge vissen groeien er in op. Zo leveren deze een bijdrage aan de waterkwaliteit. In de regio zijn de afgelopen jaren meerdere vispaaiplaatsen aangelegd.

Categorieen:
PoeldijkAlgemeen