WOS
Archief

Clubs in het nauw door huurverhoging

De 's-Gravenzandse sportverenigingen ONDO, De Zeemeeuwen, OKK en Westland Stars hebben bezwaar gemaakt tegen de voorgenomen huurverhogingen van de Westlandhal en gymzalen. Ze zeggen de verhoging niet te kunnen opbrengen.

Optisport heeft op 1 februari het beheer van de Westlandhal overgenomen. Het bedrijf heeft medio juli huurverhogingen per 1 september aangekondigd, die volgens de clubs in de praktijk neerkomen op een lastenverzwaring van bijna dertig procent.

De verenigingen zeggen die huurverhogingen van duizenden euro's niet te kunnen betalen. Bovendien zou er in 's-Gravenzande voor hen geen alternatief zijn voor de Westlandhal. "Wij vragen u dan ook of u zich ervan bewust bent, dat het doorvoeren van deze extreme verhogingen de amateursport ernstig verzwakt?", hebben de verenigingen in een gezamenlijke brief aan de gemeenteraad en het college van B en W laten weten.

De gemeenteraadsfractie Westland Verstandig wil in de gezamenlijke commissie EFO/MO van 3 september de verhoging van het huurtarief van de Westlandhal op de agenda laten zetten.