WOS
Archief

Arcade: 'Wijziging woningbouw Ter Heijde was nodig'

Als het woningbouwprogramma voor Ter Heijde vorig jaar niet was gewijzigd, dan was er nu nog niet gebouwd. Dat stelt directeur-bestuurder René Lemson van woningcorporatie Arcade in een reactie op de ontstane discussie in de Westlandse politiek over de geringe terugkeer van Heijenaren in de nieuwbouwwoningen.

Arcade heeft in januari 2013 bij de gemeente Westland een verzoek tot wijziging van de plannen ingediend. De gemeente is akkoord gegaan met de omzetting van 30 koopwoningen naar 28 sociale huurwoningen. "Begrijpelijk", stelt Lemson, "want in de woningmarkt van 2012 was er onvoldoende vraag naar koopwoningen. Het realiseren van sociale huurwoningen was de enige manier om het project van de grond te krijgen", voegt hij eraan toe.Arcade kan binnen de geldende huisvestingsverordering van de regio Haaglanden 50 procent van de woningen met voorrang toewijzen. Deze regeling wordt in Ter Heijde ook toegepast. Dit betekent, dat herstructuringskandidaten die nu in een wisselwoning wonen voorrang krijgen, gevolgd door andere inwoners van Ter Heijde en daarna inwoners uit de gemeente Westland. De resterende woningen zijn aangeboden via www.woonnet-haaglanden.nl.Het merendeel van de uitgeplaatste huurders maakt geen gebruik van de voorkeursregeling. Zij kiezen ervoor in de wisselwoning te blijven wonen. Ook zijn een aantal voormalige huurders uit fase 1 overleden.

Tot nu toe gaven vijf bewoners aan terug te willen keren naar de nieuwbouw. Arcade noemt dit heel normaal. "De ervaring leert, dat bij dergelijke herstructureringsprojecten twee tot vijf bewoners terugkeren. Op dit moment is aan tien mensen uit Ter Heijde en elf mensen uit Westland een eengezinswoning toegewezen. Eén eengezinswoning is toegewezen aan iemand die van buiten het Westland komt. De overige eengezinswoningen en appartementen moeten nog worden toegewezen. De voorrangsregeling voor inwoners van Ter Heijde en Westland blijft van toepassing tot alle woningen zijn toegewezen."