WOS
Archief

Sociale woningen op plek Heulse bieb

Woningbouwcorporatie Wonen Wateringen wil op de plek waar in Kwintsheul nu de bibliotheek is gevestigd, sociale woningen bouwen. Het gaat om tien maisonettes, twee hoekappartementen en twee tot vijf woningen op de begane grond.

De woningen zijn vooral bedoeld voor jongeren en starters op de woningmarkt. Het is nog onduidelijk of er op de locatie aan de Kievit/Leeuwerik ook een gezondheidscentrum komt met huisartsen, tandarts en fysiotherapeuten.

De bibliotheek verhuist naar basisschool Andreashof aan de overkant van de Leeuwerik, net als de naast de bibliotheek gevestigde peuterspeelzaal Drie Turven Hoog. Dat past in het streven om van de Andreasschool een 'brede school' te maken. Daarvoor koopt de gemeente het gebouw waarin nu kinderopvang Okidoki is gevestigd. Dit gebouw krijgt vervolgens een verbinding met de school.

In het aan te kopen gebouw zal een breed palet aan kinderopvang worden gerealiseerd, omdat de peuterspeelzaal onderdeel gaat uitmaken van Okidoki dat de ruimte van de gemeente gaat huren. De school gaat de bovenverdieping gebruiken voor twee groepen 8, techniekles, kookles, naschoolse activiteiten en eventueel cursusaanbod in avonduren. De huidige noodlokalen worden afgebroken. Op die plek komt een nieuwe entree voor het uitleenpunt van de de bibliotheek en voor een deel van de school.

Het Westlandse college van B en W stelt de gemeenteraad voor om een krediet van 725.000 euro beschikbaar te stellen voor de aankoop van het gebouw Leeuwerik 9 en de realisatie van de verbinding met de Andreashof. Op basis van in het verleden gemaakte afspraken hoeft de gemeente voor de bibliotheeklocatie maar 1 euro te betalen. De bibliotheek krijgt wel een vergoeding voor de verhuizing en de inrichting van het nieuwe uitleenpunt.

De kosten voor de gemeente (sloop en bouwrijp maken) worden op 195.000 euro geraamd. Dat wordt naar verwachting meer dan goed gemaakt door de verkoop van de grond aan de woningcorporatie.