WOS
Archief

'Hier niet gaan boren naar schaliegas'

Platform Duurzaam Westland heeft stelling genomen tegen mogelijke boringen naar schaliegas in onze regio. De discussie over dergelijke boringen is aangewakkerd door het voornemen van het ministerie van Economische Zaken om een Structuurvisie Schaliegas en een MilieuEffectRapportage op te stellen.

Westland is één van de gebieden waar volgens het eerste rapport waarschijnlijk schaliegas zit en deze regio wordt dan ook in het onderzoek betrokken.

Schaliegas is moeilijker te winnen dan conventioneel gas, aldus Duurzaam Westland. Om dit gas naar boven te brengen, is het vaak nodig om de bodemlaag onder grote druk te injecteren met water, chemicaliën en zand. De winning van schaliegas kent daardoor verscheidene risico's.

De organisatie wijst er op, dat in andere landen negatieve milieu-effecten zijn opgetreden, zoals met name vervuiling van waterbronnen en inbreuk op landschap en natuur.Naar verwachting worden de plannen van de overheid begin 2015 ter inzage gelegd.

Categorieen:
WestlandAlgemeen