WOS
Archief

3,8 miljoen voor nieuwbouw Zeester

De gemeente Westland wil 3,8 miljoen euro uittrekken voor de nieuwbouw van fusieschool De Zeester in Monster. Het is de bedoeling dat het een zogenoemde brede school wordt. De nieuwbouw komt op de voormalige locatie van basisschool Het Kompas aan de Havenstraat en het gemeentelijk pand aan de Kloosterlaan, waarin nu peuteropvang De Kabouters is gehuisvest.

De Zeester is voortgekomen uit een fusie tussen de basisscholen Het Kompas en Sint Aloysius. De naam werd in februari bekend gemaakt. In de nieuwbouw komen elf klaslokalen alsmede ruimte voor kinderopvang Simba, peuteropvang De Kabouters en logopediepraktijk Peter Helderop. Gymnastiek - en turnvereniging DOS gaat gebruik maken van de gymzaal.

De bedoeling is dat de bouw in februari 2015 begint. Als de nieuwbouw aan de Havenstraat gereed is, zullen de leerlingen vanuit de Zeester Rembrandstraat (voormalige Aloysiusschool) daarheen verhuizen. Het pand in de Rembrandstraat kan dan gebruikt worden als tijdelijke huisvesting voor de leerlingen van de Ichthus- of Immanuelschool die ook in aanmerking komen voor nieuwbouw.

In het budget is geen rekening gehouden met eventueel vervuilde grond op de bouwlocatie, die gesaneerd moet worden. Het raadsvoorstel wordt in september in de gemeenteraad behandeld.